COM EVITEM ELS MEDICAMENTS FALSOS?

Com a clients de Farmàcia Baleri us volem traslladar les últimes novetats del sector farmacèutic per combatre la falsificació de medicaments i protegir la salut dels usuaris.

​SAPS QUE EXISTEIXEN ELS MEDICAMENTS FALSOS?

En els últims anys, el creixement de les noves tecnologies ha marcat de manera considerable l’evolució en l’àmbit de la salut. Això ens ha permès millorar en molts aspectes però, també, ha comportat una sèrie de riscos. La globalització i l’augment de vendes online fa que ni els pacients ni els professionals hàgim tingut , fins ara, la suficient informació per saber si els medicaments i altres productes per a la salut, són segurs i controlats per les autoritats sanitàries.

Per aquest motiu, volem informar-vos qua a partir del passat 9 de febrer del 2019, des de la Unió Europea es va arrencar tot un dispositiu per assegurar que els productes que us dispensem són segurs i aprovats. El SEVEM ​(Sistema Europeu de Verificació de Medicaments)​ és una aplicació informàtica que tenim a la Farmàcia que ens permet controlar els medicaments que us dispensem i verificar que són ​medicaments aprovats per Sanitat​, la qual cosa vol dir que no han estat manipulats, que no provenen de la revenda i que són verdaders.

COM FUNCIONA AQUEST SISTEMA?

El medicament portarà un codi bidimensional que ens permetrà saber si és un medicament legal, i un dispositiu anti-manipulació​ per saber que no ha estat manipulat. Tot i que els laboratoris tenen 5 anys per adaptar-se al nou sistema, ja hi ha molts fabricants que ho incorporen.

Aquest és un pas molt important per poder confiar en el nostre sistema sanitari i per assegurar-nos que la nostra medicació ha passat els controls més rigorosos.

​Us informem que Farmàcia Baleri ja compleix amb aquesta normativa i que estem a la vostra disposició per qualsevol dubte o pregunta que us sorgeixi.