L’informem que, omplint aquest document, vostè autoritza Farmàcia Baleri expressament, d´acord amb la Llei 15/99 i RGPD 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, que les seves dades siguin introduïdes en un fitxer anomenat clients, a fi de poder enviar-li informació, promocions, serveis, accions de màrqueting, etc. que es facin en aquesta oficina de farmàcia per sms, whatsapp, correu electrònic, telèfon, fax, xarxes socials o altres mitjans. Així mateix, les seves dades personals com a pacient d´aquesta farmàcia seran introduïdes en un fitxer anomenat pacients, que ens permetrà fer un control efectiu de les seves malalties, fer el seguiment dels tractaments farmacològics rebuts, veure els tractaments actuals i poder fer les comunicacions necessàries per a aquests tractaments, i facilitar així el millor assessorament  professional. Aquests fitxers són responsabilitat de la Farmàcia Baleri. Les seves dades podran ser cedides en cas que la normativa vigent així ho exigeixi. En qualsevol moment vostè pot exercir el dret de rectificar, cancel·lar, o suprimir les seves dades de caràcter personal, d’accedir-hi o d’oposar-se a la seva utilització, sol·licitant-ho per escrit a l´adreça indicada o per correu electrònic a farmaciabaleri@farmaciabaleri.com o de forma online mitjançant el link «CANVIAR PERFIL» que apareix en les comunicacions que rebrà de la farmàcia.