Política legal

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Parafarmàcia Zeroplus informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de Parafarmàcia Zeroplus. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Parafarmàcia Zeroplus i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Les dades personals que es facilitin per efectuar una compra s’incorporaran en un fitxer creat per Parafarmàcia Zeroplus per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits pel Client.

En qualsevol moment la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a Parafarmàcia Zeroplus de la forma que li sigui més còmoda.

El lloc web i el domini farmaciabaleri.com corresponen a Parafarmàcia Zeroplus SL, amb CIF B17624719, amb domicili a la carretera Marina núm. 113, de Cassà de la Selva (CP 17244), telèfon 972 461 159 i adreça electrònica de contacte farmaciabaleri@farmaciabaleri.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Parafarmàcia Zeroplus, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Parafarmàcia Zeroplus presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Parafarmàcia Zeroplus n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Parafarmàcia Zeroplus, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a farmaciabaleri.com(framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Parafarmàcia Zeroplus i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Les dades personals que es facilitin per efectuar una compra s’incorporaran en un fitxer creat per Parafarmàcia Zeroplus per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits pel Client.

En qualsevol moment la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a Parafarmàcia Zeroplus de la forma que li sigui més còmoda.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Parafarmàcia Zeroplus actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Parafarmàcia Zeroplus manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Parafarmàcia Zeroplus fins a la contractació expressa d’una comanda.

Parafarmàcia Zeroplus es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Parafarmàcia Zeroplus no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Parafarmàcia Zeroplus informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de Parafarmàcia Zeroplus. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.