Campanyes sanitàries

Com establiment sanitari que som, el nostre objectiu és la prevenció de la salut i també la seva promoció. És per això que durant l'any portem a terme una sèrie de campanyes sanitàries sobre diferents aspectes que interesen a la població. En aquestes campanyes, informem, aconsellem i si s'escau mesurem paràmetres per ajudar-vos a estat sans i tenir cura de la vostra salut.