Recollida de medicaments caducats

Porta'ls a la Farmàcia i els reciclarem de forma segura.

Cadascú de nosaltres som una part fonamental en la cadena de reciclatge i podem promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Revisar les caducitats de la nostra farmaciola cada sis mesos pot ajudar-te a no acumular medicació innecessària o caducada a casa.

Quan portes els teus medicaments caducats a la farmàcia, els dipositem al punt SIGRE (Sistema Integrat de Gestió i Recollida d’Envasos); allà comença el seu procés de reciclat; quan periòdicament les empreses de distribució farmacèutica recullen els residus depositats als contenidors de les farmàcies i els porten als magatzems de distribució des d’on s’envien a les plantes de tractament específic de medicaments.